Al Ummah
Javastraat 6
7512 ZJ Enschede
(053) 4319935
alummah@simonscholen.nl

Wachtlijsten

Al Ummah wil graag iedere ouder die zijn/haar kind op onze school wil inschrijven een plek bieden. Het kan echter zijn dat een groep vol is en dat wij uw kind op een wachtlijst moeten plaatsen. In verband met een te hoog aantal leerlingen dat reeds in de groep zit, zou plaatsing van een nieuwe leerling niet verstandig zijn, doordat de leerkracht dan onvoldoende aandacht aan alle leerlingen kan besteden.

Op dit moment zijn er wachtlijsten voor de volgende groepen:

Groep 2 Hoofdlocatie

Groep 3 Hoofdlocatie

Groep 5 Hoofdlocatie

Groep 1/2 Locatie De Tulp

Groep 3/4 Locatie De Tulp