Al Ummah
Javastraat 6
7512 ZJ Enschede
(053) 4319935
alummah@simonscholen.nl

Ouderbetrokkenheid

De rol van de ouders

Bij het schoolsucces speelt de betrokkenheid van ouders een grote - zo niet doorslaggevende - rol. Leerlingen van wie ouders betrokken zijn bij het onderwijs hebben in het algemeen meer plezier op school en zijn taakgerichter. Ouderbetrokkenheid speelt zich af op veel fronten: veel in gesprek zijn met uw kind over schoolzaken en andere zaken, uw kind thuis ondersteunen met schoolwerk en de randvoorwaarden voor succes op school optimaliseren. Dit zijn onder andere zorgen voor voldoende slaap, een goed ontbijt en gezonde voeding in het algemeen. Veel van onze leerlingen spreken Nederlands als tweede taal. Het is dan van groot belang thuis zoveel mogelijk Nederlands te spreken: Nederlandse (educatieve) televisie- of internetuitzendingen bekijken en hierover in gesprek zijn met uw kind en her vergroten van zijn referentiekader door uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld musea, een kasteel, een dierentuin, een boerderij, het bos, .... Daarnaast is het van belang dat ouders tienminutengesprekken en onze educatieve koffieochtenden en ouderavonden bezoeken.

Communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

  • Website
  • Nieuwsbrief
  • Gesprekken op school
  • Ouderavond
  • Koffieochtend
  • Ouderapp Parro

Ouders zijn met vragen te allen tijde van harte welkom. Eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind en vervolgens de directeur.